Proč mohu žít odvážně?

Proč mohu žít odvážně?

2. 10. Vás zveme na setkání pražské Plusky výjimečně od 17 h! Bůh se představuje v Bibli jako pečující Otec. Jaký dopad má vědomí Boží přítomnosti na náš praktický život? Jak vědomí péče někoho mnohem💪 mocnějšího mění naše životní postoje? A jak produkuje odvážný styl života?
Zamyšlení připravuje Mgr. Zdeněk Blažek