Discovery Bible

Discovery Bible je společná diskuse v menší skupině lidí (10-15 osob) nad krátkým textem. Je to skvělý způsob k uchopení klíčových biblických pasáží, kde se může zapojit každý bez ohledu na osobní přesvědčení.

Discovery Bible je založeno na společném pročtení daného biblického textu (většinou z evangelií), přemýšlením nad obsahem a významem textu a diskusí nad jednoduchými otázkami. Tímto způsobem nejen ostříme mysl, ale zejména získáváme co nejvíce z textu samotného.

Klíčovou otázkou na závěr je, co z dané pasáže chceme využít ve svém životě.

Všechny aktuální akce v Praze a Brně.