Kdo jsme

Jsme mladé křesťanské společenství, které chce praktický rozměr víry vnášet do současné společnosti. Věříme, že duchovní rozměr je důležitou součástí každého člověka a blízký vztah s Bohem dává životu hlubší smysl.

Jsme přesvědčeni, že kvalita mezilidských vztahů rozhoduje o spokojenosti a kvalitě života. Věříme, že každý člověk má jedinečnou hodnotu a schopnosti, kterými může obohatit tento svět.

Chceme svůj život smysluplně naplnit, a proto investujeme do prohlubování vztahu s Bohem. Chceme rozumět dnešní době, naší společnosti a především lidem kolem nás. Vytváříme pro ně otevřené prostředí, kde naleznou nejen porozumění, ale i inspiraci při hledání odpovědí na otázky života.
Naše kořeny sahají do studentského křesťanského hnutí In-Life, které v 90. letech 20. století začalo působit mezi univerzitními studenty. Dnes se početná skupina mladých lidí už rozšířila o rodiny a další generace.

Zveme vás na pravidelná nedělní setkání v Praze i v Brně. Pořádáme také setkání nad Biblí (Discovery Bible), či diskusní večery na různá témata ze života. V létě s námi můžete prožít týden s angličtinou a v zimě zase dobrodružství na lyžích. Více naleznete v záložce Akce.

Jsme lidé, kteří nejsou dokonalí. Prožíváme v životě radost i smutek, zázraky i všednost. Věříme ale, že Boží láska a milost vytváří v našem životě jedinečný příběh.

A ten příběh pokračuje i zítra…

Přehrát video