Životní příběhy

U Boha je možné všechno

Pokud něco nemám ráda, tak je to rozhodování. A přesně hodně rozhodování a výzev mě čekalo v první polovině roku 2021.

Nastupovala jsem do posledního semestru na vysoké škole, čekalo mě dodělat diplomovou práci a státnice, a také jsem se rozhodovala, jestli zůstanu po vysoké škole v Praze. Do Prahy se mi stěhovat moc nechtělo, protože moje rodina v Praze nebydlí. Když jsem se rozhodovala, tak Bůh, můj Tatínek, mě uklidňoval, že má dobré plány pro můj život a i když život v Praze je větší výzva, že mu mám důvěřovat ohledně stěhování do Prahy, protože mě nikdy neopustí. Neměla jsem žádné konkrétní vyhlídky ohledně práce a dalšího bydlení. Modlila jsem se tedy, pokud mám po škole bydlet v Praze, aby mi Bůh našel práci a bydlení, kde bych měla být.

V posledním lednovém týdnu jsem měla zkoušku z logopedie. Zkoušející se mě zeptala, jestli chci zůstat po škole v Praze a zda nehledám práci. Vyučující dostala nabídku od bývalé studentky, která za sebe hledala zástup na pozici logopeda ve škole, protože šla na mateřskou dovolenou.

Dostala jsem tedy hned večer kontakt na práci a zaslala na něj životopis. Ze školy mi obratem odpověděli a po dvou dnech jsem šla na pohovor. Na pohovoru jsme se domluvili na polovičním úvazku a hned od dalšího týdne jsem začala pracovat! 😀 😀 😀 Prostě Bůh se postaral! A navíc je to ještě lepší práce, než jsem čekala – je v mém oboru, moje zaučující kolegyně mi předala veškeré know-how, jak pracovat s dětmi, a v kolektivu máme moc hezké vztahy.

Duben byl hodně náročný, protože jsem dopisovala diplomovou práci, probíhala distanční výuka posledního semestru a zároveň jsem pracovala distančně s dětmi na logopedii. Z toho všeho jsem byla velmi nervózní. V noci jsem se budila s obavou, jestli jsem udělala dobře, že jsem tu práci vzala, a dělala jsem si spoustu starostí. Ale Bůh mě při setkáních s věřícími přáteli nebo četbě Bible uklidňoval, že mu mám důvěřovat a nemám se strachovat, že mi dá sílu zvládnout, co je přede mnou. Na tapetě počítače jsem tehdy měla citát z Bible „With God All Things Are Possible“ – s Bohem je možné všechno.

Povzbudilo mě například, co Bůh říká v Bibli:

  • “Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.” (Filipským 4,6)
  • Ježíš říká: „Pokoj svůj vám dávám.“ (Jan 14, 21)
  • “Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.” (Filipským 4, 13)
  • “Můj Bůh Vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.” (Filipským 4, 19) Toto období mi nakonec Bůh pomohl zvládnout po jednotlivých dnech a úkolech.

Později v květnu jsem se učila na státnice a začala jsem si říkat, že věci už dobře zvládám sama, že Boha moc nepotřebuju. Ale pak jsem zjistila, že jsem se zapomněla přihlásit v informačním systému ke státnicím. Díky přímluvě docentky jsem se mohla dopřihlásit. A při zkoušení u státnic mi zvonil telefon, neměla jsem dost vytisknutých materiálů pro komisi k obhajobě diplomové práce a na potítku jsem se spletla a připravila jsem si otázku 25 místo 27, takže jsem pak musela mluvit úplně o jiné otázce! Bůh je moc dobrý. Státnice jsem udělala a přitom všem mě Bůh učil, že není cílem, abych věci zvládla sama (protože je nezvládnu), ale abych ve výzvách (v práci, při učení na státnice, u státnic) spoléhala na Něho, že je se mnou a rád mi pomůže.

No a s bydlením to dopadlo tak, že mě oslovila kamarádka, která se stěhovala z bytu v centru Prahy, jestli bych po ní nepřevzala místo. Po státnicích jsem se tedy nastěhovala do tohoto bytu. Bydlím teď s dobrou kamarádku a do práce to mám 10 min tramvají.

Pán Bůh se o mě postaral, pomohl mi najít byt i práci a při tom všem mě ujišťuje o tom, že mě má rád a že mu na mně záleží 😀