Existuje Bůh?

To je skutečně klíčová otázka. „Pokud Bůh neexistuje, všechno je dovoleno“, zmiňuje v jednom svém klasickém díle Tolstoj. Má na mysli morální oblast života.

Pokud Bůh neexistuje, není důvod se vztahovat k někomu, kdo nás převyšuje svou inteligencí, láskou a morální dokonalostí. Jsme dílem náhody, náhodně vznikáme a umíráme. Není obecný rozměr dobrého a zlého, je jen to, co určí lidská společenská smlouva.

Pokud naopak Bůh existuje, mění to všechno. Jestliže zde je vyšší Inteligence, která stvořila Vesmír, Zemi a život na ni, má to dopad do života člověka. Jestliže tato bytost stvořila člověka z lásky a ze stejného důvodu mu dává vodítka pro jeho každodenní život, bylo by bláznovstvím takovou Osobnost ignorovat. Obzvlášť pokud Jejím záměrem je přinést člověku radost ze vztahu s ní.

Jak se přesvědčit, že existuje Bůh?  

Hledání Boha je vždy cesta, do které musí být zapojena celá osobnost – rozum, emoce i vůle. Rozum zkoumá, emoce touží, vůle se rozhoduje.

Můžeme nabídnout příběhy těch, kdo se přesvědčili, že Bůh existuje a stručný materiál k projití: